Kurz je určený pre účastníkov prijatých v rámci mikroprojektu „CEZHRANIČNÉ ODBORNÉ A PROFESIONÁLNE ZDOKONAĽOVANIE V EZÚS TATRY”

6 tematických modulov

Kurz zahŕňa 6 tematických oblastí s praktickými poznatkami o e-biznise a e-marketingu. Je to databáza nástrojov, ktoré umožňujú efektívne pôsobenie v sieti.

Viac ako 400 strán poznatkov

Každý tematický modul tvorí viac ako 50 strán s praktickými poznatkami doplnenými grafmi a šablónami, ktoré môžete využiť, a testmi, ktorými si overíte získané vedomosti.

Jednoduchý prístup

Kurz je dostupný on-line 24 hodín denne cez počítač alebo mobilné zariadenie.