MODUL I

Názov: Základy podnikania v internete
Realizácia: 08-09.2017 r.
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

WORKSHOPY I

Názov: Vybrané otázky modulov I. a II.
Termín: Začiatok septembra
Miesto: Nowy Targ
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

MODUL II

Názov: Budovanie stratégie prezentácie firmy alebo obchodnej činnosti v sieti
Realizácia: 10.2017 r.
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

MODUL III

Názov: Financovanie činnosti v sieti a formálne a právne záležitosti
Realizácia: 11.2017 r.
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

WORKSHOPY II

Názov: Vybrané otázky modulov III. a IV.
Termín: Začiatok decembra
Miesto: Nowy Targ
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

MODUL IV

Názov: Výber technickej infraštruktúry a budovanie systému e-commerce
Realizácia: 12.2017-01.2018
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

MODUL V

Názov: Základy budovania a realizácie e-marketingovej stratégie
Realizácia: 02-03.2018
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

WORKSHOPY III

Názov: Vybrané otázky modulov V. a VI.
Termín: Začiatok marca
Miesto: Nowy Targ
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

MODUL VI

Názov: Optimalizácia a rozvoj činnosti v sieti
Realizácia: 04.2018
Miesto: Platforma E-PLSKEDU
Vedúci: Przemysław Jóskowiak

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Názov: Zhrnutie z kurz
Termín: apríl
Miesto: Nowy Targ
Organizér: EUWT TATRY