Platforma

e-learningowa

dla kursu „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” w ramach mikroprojektu „TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY”

E-learningová

platforma

kurzu „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi” v rámci mikroprojektu „CEZHRANIČNÉ ODBORNÉ A PROFESIONÁLNE ZDOKONAĽOVANIE V EZÚS TATRY”