x

Kursy

Udostępniamy dwa nowe kursy e-learningowe dla pracowników samorządów polsko-słowackiego pogranicza – liderów współpracy transgranicznej. Przygotowaliśmy je w ramach Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” z myślą o rozwijaniu kompetencji zawodowych. Są one bezpłatne i mają wygodną formę kursów online, dostępnych dla każdego o dowolnej porze. Każdy z nich zawiera materiały filmowe w formie webinarów, prezentacje, praktyczne wskazówki, przykłady, omówienia krok po kroku i instrukcje, jak korzystać z funkcjonalności różnych narzędzi, jakie bezpłatnie oferują nam nowoczesne technologie. Wszystkie te informacje mogą być pomocne w codziennej pracy, jak planowaniu i organizowaniu, przy realizacji projektów, jak i ich promowaniu, korzystaniu z mediów społecznościowych, programów graficznych, filmowych itd.


Pierwszy kurs to „Praktyczne wykorzystanie narzędzi internetowych w realizacji i promowaniu projektów oraz transgranicznych produktów turystycznych”. W jego zakresie znajdą Państwo materiały i informacje na temat m.in.:

­- ­wykorzystania w zarządzaniu projektami oraz w organizowaniu pracy dostępnych platform internetowych Trello i BitriX24

­- planowania i realizowania projektów w zakresie budowania i rozwoju marki w mediach społecznościowych.

­- wykorzystania w pracy różnych funkcjonalności ogólnodostępnych narzędzi takich jak Canva, Prezi, Moviemaker, Google Analitycs, Photopeya, Gimp

 

Drugi kurs „Tworzenie dostępnych dokumentów, multimediów, stron internetowych, aplikacji” będzie pomocny w poznaniu zasad dostępności i samodzielnego ich stosowania. Wyjaśniamy w nim:

- czym jest dostępność i jakie są standardy WCAG 2.1 – dostępność cyfrowa stron internetowych, dokumentów, multimediów wg wytycznych WCAG 2.1

­- jak korzystać z ogólnodostępnych narzędzi jakie oferuje pakiet Google,

­- jak samodzielnie przygotować transkrypcje, subtytuły,

­- jak korzystać z walidatorów

­- i jak z pomocą Wordpress stworzyć lub udoskonalić stronę internetową projektu, organizacji itp.


Materiały dostępne dla osób zalogowanych. Jeśli nie masz konta - zarejestruj się. Rejestracja jest bezpłatna i nieograniczona czasowo.Trzeci kurs „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce – doskonalenie zawodowe" zrealizowany został w latach 2017-2018 w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Kurs obejmuje cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu. Ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności sprzedaży różnych produktów za pośrednictwem sieci i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. 

Kurs jest dostępny w strefie kursanta po zalogowaniu się na stronie https://www.e-plskedu.eu/pl/

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”
Projekt współfinansowanyze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
na górę