x

Glosariusz

Związek Euroregion „Tatry” wydał poradnik dotyczący języka specjalistycznego używanego w Polsce i na Słowacji, który ułatwi komunikację związaną z realizacją polsko-słowackich przedsięwzięć.


Znajdująca się w nim terminologia dobrana została na podstawie dwujęzycznych dokumentów, funkcjonujących w programach współpracy transgranicznej oraz unijnych aktów prawnych, dotyczących poszczególnych tematów. W celu ułatwienia korzystania z glosariusza, hasła i zwroty uporządkowano alfabetycznie i pogrupowano tematycznie:

 • komunikacja praktyczna,
 • współpraca transgraniczna,
 • przygotowanie, rozliczanie i sprawozdawczości projektów,
 • dostępność w projektach,
 • zarządzanie we współpracy transgranicznej,
 • prawo i administracji w projektach transgranicznych,
 • zamówienia publiczne,
 • pomoc publiczna,
 • ochrona danych osobowych,
 • wykaz instytucji,
 • akty prawne i dokumenty.


Glosariusz jest bezpłatny i dostępny w Biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 oraz w wersji elektronicznej poniżej:


Glosariusz - glosár PL-SKPublikacja wydana w ramach projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”
Projekt współfinansowanyze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
na górę