Platforma e-learningowa

dla kursu „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” w ramach mikroprojektu „TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY”

MIKROPROJEKT

W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.
Przejdź dalej

KURS

Cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu będzie miał na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży za pośrednictwem sieci.
Przejdź dalej

STREFA KURSANTA

W ramach kursu uczestnicy otrzymują dostęp do specjalnej zamkniętej strefy z zasobami wspierającymi realizację kursu w trybie e-learningowym, w tym dostęp do poszczególnych modułów kursu, for dyskusyjnych, dodatkowych materiałów oraz szybkiego kontaktu.
Przejdź dalej