MODUŁ I

Tytuł: Podstawy profesjonalnej prezencji w sieci
Realizacja: 08-09.2017 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

WARSZTATY I

Tytuł: Wybrane zagadnienia modułów I i II
Realizacja: 2-3 września 2017 r.
Lokalizacja: Nowy Targ
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

MODUŁ II

Tytuł: Budowa strategii dla prezencji firmy lub biznesu w sieci
Realizacja: 10.2017 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

MODUŁ III

Tytuł: Finansowanie działalności w sieci i kwestie formalno-prawne
Realizacja: 11.2017 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

WARSZTATY II

Tytuł: Wybrane zagadnienia modułów III i IV
Realizacja: Początek grudnia 2017 r.
Lokalizacja: Nowy Targ
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

MODUŁ IV

Tytuł: Wybór infrastruktury technicznej i budowa systemu e- commerce
Realizacja: 12.2017-01.2018 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

MODUŁ V

Tytuł: Podstawy budowy i realizacji strategii e-marketingowej
Realizacja: 02-03.2018 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

WARSZTATY III

Tytuł: Wybrane zagadnienia modułów V i VI
Realizacja: Początek marca 2018 r.
Lokalizacja: Nowy Targ
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

MODUŁ VI

Tytuł: Optymalizacja i rozwój działalności w sieci
Realizacja: 04.2018 r.
Lokalizacja: Platforma E-PLSKEDU
Prowadzący: Przemysław Jóskowiak

KONFERENCJA KOŃCOWA

Tytuł: Podsumowanie kursu e-learningowego
Realizacja: kwiecień 2017 r.
Lokalizacja: Nowy Targ
Organizator: EUWT TATRY