E-learningová platforma

kurzu „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi” v rámci mikroprojektu „CEZHRANIČNÉ ODBORNÉ A PROFESIONÁLNE ZDOKONAĽOVANIE V EZÚS TATRY”

MIKROPROJEKT

V roku 2014 v rámci prác nad stratégiou činnosti realizovalo EZÚS TATRY medzi 131 samosprávami pohraničia, členmi Euroregiónu „Tatry“, dotazníkový prieskum týkajúci sa kvality cezhraničnej spolupráce a perspektív jej rozvoja.
Pokračovať

KURZ

Cyklus stacionárnych tvorivých dielní a tematických modulov realizovaných vo forme e-learningu je zameraný na poskytnutie vedomostí o využití internetu v rámci hospodárskej činnosti, najmä v oblasti predaja prostredníctvom internetu.
Pokračovať

ZÓNA PRE ÚČASTNÍKA

V rámci kurzu získajú účastníci prístup k špeciálnej zatvorenej zóne s materiálmi, ktoré im budú nápomocné pri e-learningu, zároveň prístup k jednotlivým modulom kurzu, diskusnému fóru, dodatočným materiálom a rýchlemu kontaktu s lektorom.
Pokračovať