x

Konferencia

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY spolu so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Združením Euroregión Tatry Vás pozývajú na konferenciu „Líder poľsko-slovenskej spolupráce“, ktorá sa bude konať dňa 29. 4. 2022 v čase o10:00 hod. v režime on-line na platforme Zoom.


Počas konferencie Vám predstavíme úlohy Cezhraničného centra vzdelávania vytvoreného Euroregiónom „Tatry“.Naši experti priblížia kompetencie a rozvoj lídrov cezhraničnej spolupráce a rôzne systémy riadenia v inštitúciách.Uvedieme nový on-line slovník poľských a slovenských odborných termínov.Súčasťou konferencie bude tiež prezentácia nástroja podporujúceho vzdelávanie lídrov cezhraničnej spolupráce, akým je vytvorená e-learningová platforma s databázou poznatkov a praktických materiálov aj kurzov týkajúcich sa prípravy a realizácie poľsko-slovenských projektov.Poskytneme tiež aktuálne informácie o novom Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a o projektoch, na aké bude možné získať finančný príspevok prostredníctvom tohto Programu.


Konferencia bude prebiehať on-line, preto Vás prosíme, aby ste sa prihlásili pomocou krátkeho formulára, ktorý je dostupný tu: https://forms.gle/NHNpqokLzsQJqpfHANa Vami uvedenú e-mailovú adresu zašleme aktivačný odkaz, ktorý je potrebný na prihlásenie sa na internetovej platforme počas konferencie.Počas konferencie bude zabezpečené simultánne tlmočenie v poľštine a slovenčine.


Program:

- Privítanie účastníkov konferencie 

- Prezentácia Cezhraničného centra vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ - Izabela Klocek-Podpora, Zväzok Euroregión „Tatry“

- Škola lídrov cezhraničnej spolupráce – Lívia Kredatusová, Združenie Euroregión Tatry

- Líder cezhraničnej spolupráce – teória a prax, Małgorzata Pelczar, Tím expertov Manager Pelczar

- E-learningová platforma ako nástroj podporujúci vzdelávanie lídrov cezhraničnej spolupráce – AgnieszkaPyzowska,EZÚSTATRY

- On-line slovník poľskej a slovenskej odbornej slovnej zásoby pre lídrov cezhraničnej spolupráce – Wania Manczewa-Wicik

- Nové možnosti spolupráce pre cezhraničných lídrov v Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027,Spoločný technický sekretariát


Tešíme sa na Vašu účasť!


On-line prenos konferencie bude prístupný na tejto webovej stránke.

Cezhraničné centrum vzdelávaniaEuroregiónu „Tatry“
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
na górę