x

Glosár


Zväzok Euroregión „Tatry“ vydal príručku zameranú na odborný jazyk používaný v Poľsku a na Slovensku, ktorá uľahčí komunikáciu v súvislosti s realizáciou poľsko-slovenských projektov.


Nájdete v ňom slovnú zásobu vybranú na základe dvojjazyčných dokumentov, ktoré sa využívajú v programoch cezhraničnej spolupráce, a európskych právnych aktov, týkajúcich sa jednotlivých tematických oblastí.Pre jednoduchšie používanie glosára sú heslá a frázy usporiadané alfabeticky v tematických celkoch:


 •     praktická komunikácia,
 •     cezhraničná spolupráca,
 •     príprava a zúčtovanie projektov, podávanie správ,
 •     dostupnosť v projektoch,
 •     riadenie v cezhraničnej spolupráci,
 •     právo a správa v cezhraničných projektoch,
 •     verejné obstarávanie,
 •     štátna pomoc,
 •     ochrana osobných údajov,
 •     zoznám inštitúcií,
 •     právne akty a dokumenty.


Glosár je bezplatný a k dispozícii v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu, ul.Sobieskiego 2 a v elektronickej podobe nižšie:


Glosariusz - glosár PL-SKPublikacja wydana w ramach projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Cezhraničné centrum vzdelávaniaEuroregiónu „Tatry“
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
na górę