x

Databáza poznatkov

S radosťou Vám oznamujeme, že databáza poznatkov pre lídrov poľsko-slovenskej spolupráce už bola sprístupnená.

Nájdete v nej materiály, prezentácie, dokumenty z kurzov a workshopov organizovaných Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Združením Euroregión Tatry v rámci nášho vzdelávacieho projektu.

Sú tam školiace materiály týkajúce sa:

  • prípravy cezhraničných projektov,
  • verejných obstarávaní v Poľsku a na Slovensku,
  • stavebného zákona v Poľsku a na Slovensku,
  • štátnej pomoci,
  • zúčtovania projektov v rámci oprávnenosti výdavkov, účtovníctva a podávania správ,
  • prístupnosti v projektoch,
  • systémoch riadenia v organizáciách,
  • ochrany osobných údajov a praktických postupov v projektoch.


Databáza je určená všetkým, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky o praktických aspektoch prípravy a realizácie poľsko-slovenských projektov, nájsť príklady správnej praxe, dozvedieť sa, aké sú pravidlá a predpisy platné v susednej krajine, rozšíriť svoje kompetencie a rozvíjať sa ako lídri poľsko-slovenskej spolupráce.


Materiály sú prístupné pre prihlásených. Ak nemáte účet – zaregistrujte sa.


Cezhraničné centrum vzdelávaniaEuroregiónu „Tatry“
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
na górę